Årets Elektronikåtervinnare - Sims Recycling Solutions


Årets återvinningsanläggning - Sysav Biotec


Årets Avfallsbehandlare - SITA Sverige AB


Årets Specialpris - filmaren Stefan Jarl för filmen Underkastelsen


Årets Bilåtervinnare - Kungsåra Bildemontering


Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare - Falkenberg Recycling


Årets Kretsloppsavgiftare - FriGeo AB från Kiruna


Årets Maskin/Fordonsleverantör - Envac AB


Årets Entreprenör - Gips Recycling


Årets Kretslöpare - Hanna Hellström, numera på SP, för sitt mångåriga och viktiga arbete inom Avfall Sverige