Årets Cirkulära Initiativ

Priset Årets Cirkulära Initiativ tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ inom området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, en affärsmodell eller en teknik som stimulerar cirkulära flöden av material och resurser.

Årets Specialpris

Vandringspriset Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett framstående sätt verkar för att lyfta fram svenskt avfalls- och återvinningskunnande till världsledande nivåer. 


Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat innovativa lösningar eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet.

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare går till en person, organisation eller företag som verkat för och aktivt arbetat med att föra material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning därmed skjuts på framtiden.


Årets Avfallsbehandlare

Utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare går till en aktör vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling till ett påtagligt värde för kund/beställare.


Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Årets Återvinningsinspiratör

Utmärkelsen Årets Återvinningsinspiratör går till en person som driver, engagerar och inspirerar andra när det gäller att öka återvinning och återanvändning, med andra ord till någon som gör skillnad.

Årets cirkulära bygginitiativ

Årets cirkulära bygginitiativ går till ett ombyggnads- eller renoveringsprojekt där cirkulära flöden har prioriterats. Det kan exempelvis gälla återbruk, inbyggande av förnyelsebara material eller användning av cirkulär design. Nominerade projekt ska ha gett konkreta och mätbara resultat. Projektet i sig ska vara skalbart till andra framtida projekt. Projektet ska vara genomfört vid tid för ansökan. Pristagare kan vara företag/verksamhet, grupp av aktörer eller organisation.

.