JURY


Juryn som bedömer de nominerade bidragen till Återvinningsgalan består av experter och namnkunniga från avfalls- och återvinningsbranschen. Juryn har sammanlagt fem medlemmar och utser inledningsvis tre finalister till varje kategori. Därefter utses en vinnare i varje kategori. Dessa avslöjas på Återvinningsgalan den 30 november på Vasateatern i centrala Stockholm.Juryn består av:

Peter Olofsson, chefredaktör på Recycling & Miljöteknik och juryns ordförande. Peter har arbetat med kommersiell fackpress i drygt trettio år, på tidningar inom plast- och gummiområdet samt industriellt underhåll.
Jan-Peter Bergkvist, vd för SleepWell AB. Jan-Peter är hållbarhetsrådgivare, föreläsare och författare med bakgrund i besöksnäringen. Idag driver han SleepWell.

Viveke Ihd
Viveke Ihd, med ett förflutet som vd för Återvinningsindustrierna och med erfarenhet från bland annat Naturvårdsverket och Ragn-Sells.
Jon Nilsson Djerf, rådgivare materialåtervinning, insamling och transport vid branschorganisationen Avfall Sverige.

Jan-Olov Sundqvist, verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet och har arbetat med forskning, utveckling och konsultation inom avfalls- och återvinningsområdet i 46 år.