Vinnarna 2018

Här ser ni vilka vinnarna vid 2018 års Återvinningsgala är. Ni finner dessutom juryns motiveringen under varje bild. Namn på pristagarna kan ni läsa i kommande nummer av tidningen Recycling.

Årets Avfallsbehandlare

Potentialen för en ytterligare ökad återvinning av svårseparerade material realiseras av vinnaren i en avancerad anläggning. Årets Avfallsbehandlare är Stena Nordic Recycling Centre.

Årets Återvanvändare

Årets vinnare har en tydlig hållbarhetsprofil, samtidigt som en hel bransch sparar såväl tid som pengar. Årets Återanvändare är Godsinlösen AB.

Årets Förebyggare

Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar. Årets Förebyggare är Ivana Kildsgaard och 100-gruppen.

Årets Återvinningsanläggning

Årets vinnare har rönt omfattande internationell uppmärksamhet och visar på en stor klimatpotential. Årets Återviningsanläggning är Biokol, framställning av biokol från trädgårdsavfall.

Årets Opinionsbildare

Årets vinnare jobbar hårt för att lyfta fram möjligheter och identifiera hinder för att påskynda klimatomställningen. Årets Opinionsbildare är Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Årets Återvinningskommun

Genom ett genomgripande miljöarbete kan årets vinnare bland annat visa på en mängd insamlade förpackningar och returpapper långt över genomsnittet i landet, samtidigt som den totala avfallsmängden sjunkit. Årets Återvinningskommun är Lund.

Årets Cirkulära initiativ

Genom att införa pant på saftflaskor, bärkassar och från och med 2018 nu även på juiceflaskor möjliggör Axfood helt nya cirkulära plastflöden. Företaget har flera gånger varit först med att driva fram system som snabbt bidrar till förändring och som alla producenter frivilligt kan ansluta sig till. På så vis bidrar Axfood till en omfattande påverkan på marknaden, även utanför det egna varumärket.

Årets Specialpris

Specialpriset går i år till en person som drivit ett omfattande och uppmärksammat miljöarbete kring såväl produkter, livsmedel som deras förpackningar. Årets Specialpris går till Åsa Domeij, hållbarhetschef vid Axfood.