Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och det ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Årets Avfallsbehandlare

Priset i kategorin Årets Avfallsbehandlare går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och –behandling till ett påtagligt värde för kunden.

Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare

Utmärkelsen ”Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare” går till en aktör som på ett miljöriktigt sätt omhändertar, mellanlagrar, samlar in, behandlar eller återvinner metaller och skrot. 

Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat en innovativ lösning eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet. 

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare" går till en person, organisation eller företag som verkat för och arbetat aktivt med att få material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning skjuts på framtiden.

Årets Specialpris

Tilldelas det företag, organisation eller person som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svensk kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik och är ett vandringspris.

Årets Kretsloppsfrämjare

Utmärkelsen ”Årets Kretsloppsfrämjare” går till en aktör som visat prov på nytänkande och främjat materialinsamling, sortering och återvinning och därmed bidragit till ökat kretsloppstänkande och cirkulärt samhällsbyggande.

Årets Cirkulära Initiativ

Priset tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ inom området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, affärsmodell eller teknik som stimulerar mer cirkulära materialflöden.

Årets WEEE-initiativ

Utmärkelsen ”Årets WEEE-initiativ” går till ett företag, organisation eller annan aktör, som genom en produkt, tjänst eller annat initiativ främjat en miljöriktig återanvändning eller återvinning av el-/elektronikprodukter.