Jury

Jan-Peter Bergkvist
Vd
SleepWell AB

Vibeke Ihd
Miljöstrateg
Ragn-Sells

Jon-Nilsson Djef
Rådgivare materialåtervinning
Avfall Sverige

Jan-Olov Sundqvist
Verksam
IVL Svenska Miljöinstitutet

Peter Olofsson
Chefredaktör
Tidskriften Recycling & Miljöteknik