Årets Cirkulära Initiativ

Priset Årets Cirkulära Initiativ tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ på området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, en affärsmodell eller teknik som stimulerar mer cirkulära flöden av material.

Årets Specialpris

Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande nivåer och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik.

Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat innovativa lösningar eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet.

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare går till en person, organisation eller företag som verkat för och aktivt arbetat med att föra material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning därmed skjuts på framtiden.

Årets Avfallsbehandlare

Utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling till ett påtagligt värde för kunden.

Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Årets Återvinningsinspiratör

Utmärkelsen Årets Återvinningsinspiratör går till en person som driver, engagerar och inspirerar andra när det gäller att öka återvinning och återanvändning, med andra ord till någon som gör skillnad.