Kontakta oss för mer informationJerker Evaldsson

Mediechef
+46 (0) 70 975 99 40

jerker.evaldsson@nordiskemedier.se Caroline Magnéli Holm

Projektledare
+46 (0) 73 682 53 77

caroline.magneli@nordiskemedier.se Peter Olofsson

Chefredaktör
+46 (0) 42 490 19 31

peter.olofsson@nordiskemedier.se